Ubia thesisprijs

kandidatuuroproep

Hierbij worden alle studenten opgeroepen om hun eindwerk dat binnen het thema autotechniek kadert in te dienen voor de UBIA-thesisprijs. Een jury van specialisten beoordeelt de ingezonden eindwerken op hun inhoudelijke en technisch-wetenschappelijke waarde. Hieruit worden winnende werken geselecteerd.

Er zijn twee prijzen voorzien, elk ten bedrage van 250 EUR. Er is een prijs voorzien voor elke categorie student:

- universitair (bv. master in de industriële wetenschappen; ingenieurswetenschappen; ...)
- hogeschool (bv. professionele bachelor automechanica, ...)

Een eindwerk wordt in eerste instantie bekeken naar de inhoud: de eigen inbreng, de technische onderbouw, het nut/toepasbaarheid van de resultaten, de moeilijkheidsgraad van het onderwerp, … De vormgeving van het voorgestelde werk heeft ook belang: orde, netheid, duidelijkheid in de opgestelde tekst en technische correctheid van het eindwerk spelen een rol.

Deadline voor indienen van het afstudeerwerk met een samenvattend artikel en begeleidend schrijven: 30 september.

Stuur je kandidatuur naar:
Philippe Planchon, Voorzitter
UBIA (c/o Huis van de Automobiel)
Woluwedal, 46 bus 06
1200 BRUSSEL

Vergeet je contactgegevens niet te vermelden! Meer details zijn te vinden in volgende documenten: